Rýchly kontakt Zavolajte alebo pošlite správu.
Zavolajte nám na číslo +421 948 367 434 alebo nám pošlite správu cez kontaktný formulár. Po jeho vyplnení Vás bude kontaktovať náš pracovník.

Futbalové ihrisko – Modra

Typ: Verejný priestor

O projekte

Cieľom bolo zrealizovať studňu pre účely zavlažovania futbalového ihriska v meste Modra. Lokalita sa nachádza pod vinicami v intraviláne mesta Modra.Realizácia

Hĺbka 73 m

Na základe posúdenia lokality bola navrhnutá hĺbka studne 80 m pre zabezpečenie dostatočného množstva vody pre zavlažovanie trávnika


—— VŔTANÁ HĹBKA
Úvodných 20 m bolo nutné pažiť, kvôli nesúdržným horninám a hlavne kvôli výdatným podpovrchovým tokom vody. V hĺbke okolo 71-72 m bol narazený artézsky prameň a z toho dôvodu boli vrtné práce ukončené, tak aby sme predišli možným rizikám zaplavovania lokality. Studňa bola utesnená tesniacim záhlavím.

SPRINGLINE Ø 125×5,8 mm

Studňa bola budovaná certifikovaným studničným potrubím.


—— POUŽITÉ TECHNOLÓGIE
Dno studne bolo ukončené zátkou, kalníkom hĺbky 5 m a následne bolo osadených 20 m perforované potrubia s 1 mm štrbinovou perforáciou. Medzikružie vrtu bolo obsypané praným riečnym štŕčikom frakcie 2-4 mm pre zabezpečenie stabilizácie studničného potrubia vo vrte a prirodzenej filtrácie vody z horninového prostredia.


Záver prác

Vrt bol utesnený granulovým bentonitom v min. dĺžke 3 m pre zamedzenie vtekaniu, kontaminovaniu podzemného zdroja vody pod povrchovými tokmi. Následne bola studňa vyčistená čerpadlom a čerpacou skúškou sa stanovila výdatnosť studne na 2,0 l/s pri stabilnej hladine podzemnej vody v hĺbke 8 m p.t. Nakoniec bola osadená betónová šachta nad vrtom v ktorej sme montovali plne automatickú technológiu s 400 v frekvenčným meničom pre optimálne fungovanie technológie.

“Vďaka tejto studni je futbalový trávnik stále zelený a plne využívaný miestnymi obyvateľmi. Ďakujeme Dobrá studňa!“

–Zákazník – Modra