Rýchly kontakt Zavolajte alebo pošlite správu.
Zavolajte nám na číslo +421 948 367 434 alebo nám pošlite správu cez kontaktný formulár. Po jeho vyplnení Vás bude kontaktovať náš pracovník.

Monitoring podzemných vôd – Žilina

Typ: Fabrika a firmy

O projekte

Cieľom projektu bolo zistiť mieru znečistenia, kontamináciu podzemnej vody na rôznych lokalitách v meste Žilina v nive rieky Váh ( v rôznych fabrikách, firmách..). Projekt bol spolufinancovaný EÚ a MIN ŽP.


Realizácia

Vrty do hĺbky 10 – 12 m p.t.

V posudzovaných lokalitách bolo navrhnutých niekoľko desiatok vrtov s hĺbkami do 10 – 12 m p.t. po neogén.


—— VŔTANÁ HĹBKA
Z geologického hľadiska išlo o kvartérne sedimenty, teda štrkovo piesčité podložie v ktorom sa kontaminácia podzemnej vody môže šíriť pomerne rýchlo.

DN100-200

Zabudovanie vrtov bolo realizované HDPE plastovým potrubím DN100-200.


—— POUŽITÉ TECHNOLÓGIE
Vybudovali sme taktiež chráničku, teda vrchnú stavbu monitorovacích vrtov. Výsledkom boli monitorovacie vrty, ktoré slúžia pre zistenie, monitoringu miery znečistenia podzemnej vody v danej lokalite.


Záver prác

“Sme veľmi spokojní s realizovaným projektom. Dobrá studňa odviedla dobrú a profesionálnu robotu.”

–Zákazník – Žilina