Rýchly kontakt Zavolajte alebo pošlite správu.
Zavolajte nám na číslo +421 948 367 434 alebo nám pošlite správu cez kontaktný formulár. Po jeho vyplnení Vás bude kontaktovať náš pracovník.

Prečo mať vlastnú studňu

TOP 3 dôvody

STUDNA_VRT_ICON_140x140px_COLOR

Dobrá studňa je investícia

Voda je základnou zložkou života, ktorou určite nikto z nás nechce plytvať. Načo neprimerane míňať pitnú vodu ak existuje riešenie, vďaka ktorému môže byť spotreba vody pod kontrolou? Vŕtaná studňa je priamym zdrojom nevyhnutnej kvapalnej tekutiny pre ľudský život a zároveň poskytuje maximálnu možnoť regulácie nad jej spotrebou. Dobrá studňa je preto bezprostredne pozitívnou investíciou do budúcnosti.
Využívaním vody z vlastného zdroja je nielen možné ušetriť viac ako tretinu nákladov, ale aj prispieť k ochrane a udržaniu trvalých zásob pitnej vody. Priama návratnosť je závislá od viacerých faktorov ako – množstvo spotrebovanej vody a jej účel využitia; hĺbka studne, priemer potrubia a použitý materiál; lokalita, teda geologická stavba podložia; čerpacia technológia a celková náročnosť prevedenia.

Vypočítať návratnosť

 

Dobrá studňa je výhodná

Vlastný zdroj vody

Vďaka studni sa stanete nezávislým od dodávateľa a získate maximálnu kontrolu nad svojou spotrebou. Voda je zázrak a luxus, ktorý sa dá aj v tejto dobe za malý finančný obnos vlastniť.

Finančná úspora

Ako jednoducho usporiť peniaze, ktoré Vám každý deň v hektolitroch odplávajú? Jediná investícia do navŕtania vlastnej studne vám zabezpečí doživotný prísun kvalitnej vody zadarmo.

V každom ročnom období

Studne vŕtame či je zima alebo leto, aby mohla byť vaša záhrada či trávnik stále dostatočne zavlažovaný. Vďaka moderným technológiam môže byť vŕtanie studne uskutočnené aj v prípade, že je pôda mokrá alebo zamrznutá.

Kdekoľvek na pozemku

Vŕtaná studňa Vám zaberie minimálne miesto. Vrt má malý priemer a samotná šachta má 0,5m až 1,2m. Technológie, ktoré používame pri realizácii umožňujú vŕtať studňu aj v ťažšie dostupných miestach či v stiesnených podmienkach.

Žiadne baktérie v studni

Výhodou oproti kopanej studni je to, že je zamedzený priamy kontakt vonkajšieho prostredia s vodou v studni. Priestor je zaizolovaný a tým sa zabraňuje kontaminácii vody, ktorá sa nachádza v studni. Napriek tomu netreba zanedbať pravidelnú údržbu vodného zdroja. Zabezpečíte si tak zdravotnú bezchybnosť vody vo vašom vodnom zdroji.

Dostatočná výdatnosť

Na rozdiel od kopanej studne, ktorá svojou hĺbkou dosahuje len k podpovrchovej spodnej vode, vŕtaná studňa je oveľa hlbšia a dostane sa tak ku hlbšej vode, ktorá je ovplyvňovaná povrchovou len minimálne. To znamená, že aj po dlhšom období sucha vám dobrá studňa nevyschne.

Dobrá studňa znamená kvalitná voda, kdekoľvek na Slovensku

Medzi najväčšie zdroje podzemných vôd na Slovensku patrí Podunajská nížina. Vďaka Dobrej studni je táto podzemná voda prístupnejšia. Celkovo je Slovensko svojim umiestnením, množstvom zrážok a riečnou sieťou bohaté na prírodné zdroje podzemných vôd. Ich lepšia kvalita, nižšie náklady na jej úpravu a potenciálne menšia možnosť ich znečistenia predurčujú podzemné vody ako dominantný zdroj vody v SR.

Chcem vedieť viac