Scroll to top
  • PRACOVNÝ ČAS: 8:00 - 16:30
Dobrá studňa realizácia Záhorská Bystrica Dobrá studňa realizácia Záhorská Bystrica Dobrá studňa realizácia Záhorská Bystrica
Rodinný dom Vŕtaná studňa

Vŕtanie studne pre rodinný dom, Záhorská Bystrica

Cieľom projektu v lokalite Strmý vŕšok bolo vypracovanie optimálneho návrhu hĺbky studne a jej realizácia pre účely zásobovania rodinného domu a pozemku s podzemnou vodou.

Realizácia

Hĺbka 30 m

Na základe geologických a hydrogeologických pomerov danej lokality bola navrhnutá hĺbka studne 30 m.

Po vytýčení najvhodnejšieho miesta z hľadiska rozloženia RD a záhradného domčeku boli vykonané vrtné práce do hĺbky 30 m priemerom vŕtania Ø 152 mm. Do vrtu boli budované certifikované studničné potrubia SPRINGLINE Ø 125×5,8 mm.

ČT s kontrolnou jednotkou PM2

Následne bol spravený výkop pre šachtu a uloženie šachty.

V šachte sme osadili ČT s kontrolnou jednotkou PM2 s 50 l tlakovou nádobou a sústavou filtrov (mechanický, uhlíkový) do domu pre filtráciu pred závlahovým systémom. Vyvedenie záhradného ventilu na stenu záhradného domčeka.

Záver prác

Dno studne bolo ukončené zátkou, kalníkom hĺbky 2 m a následne bolo osadených 10 m perforované potrubia s 1 mm štrbinovou perforáciou. Medzikružie vrtu bolo obsypané praným riečnym štŕčikom frakcie 2-4 mm pre zabezpečenie stabilizácie studničného potrubia vo vrte a prirodzenej filtrácie vody z horninového prostredia. Vrt bol utesnený granulovým bentonitom v min. dĺžke 3 m pre zamedzenie vtekaniu, kontaminovaniu podzemného zdroja vody pod povrchovými tokmi. Následne bola studňa vyčistená čerpadlom a čerpacou skúškou sa stanovila výdatnosť studne na 0,6 l/s pri stabilnej hladine podzemnej vody v hĺbke 12 m p.t.

Vyjadrenie klienta

“Nová studňa nám naozaj uľahčila život. Sme vďaka nej nezávislí od dodávateľa a ľahko si vieme kontrolovať spotrebu. Náš domček je vďaka studni konečne kompletný.“