Scroll to top
  • PRACOVNÝ ČAS: 8:00 - 16:30
Dobrá studňa realizácia Stupava Dobrá studňa realizácia Stupava
Vŕtaná studňa Záhrada

Záhrady – Stupava

Cieľom projektu bolo navŕtať zdroj vody, ktorý by plne automaticky zásoboval dve susediace záhrady vodou. Záujmové územie sa nachádza v záhradkárskej osade nad mestom Stupava.

Realizácia

Dno studne bolo ukončené zátkou, kalníkom hĺbky 2 m a následne bolo osadených 20 m perforované potrubia s 1 mm štrbinovou perforáciou. Medzikružie vrtu bolo obsypané praným riečnym štŕčikom frakcie 2-4 mm pre zabezpečenie stabilizácie studničného potrubia vo vrte a prirodzenej filtrácie vody z horninového prostredia.

Hĺbka 70 metrov

Na základe vstupných údajov a potreby vody pre zásobovanie bola realizovaná studňa hĺbky 70 m. Studňa bola budovaná certifikovaným studničným potrubím SPRINGLINE Ø 125×5,8 mm.

Dno studne bolo ukončené zátkou, kalníkom hĺbky 2 m a následne bolo osadených 20 m perforované potrubia s 1 mm štrbinovou perforáciou. Medzikružie vrtu bolo obsypané praným riečnym štŕčikom frakcie 2-4 mm pre zabezpečenie stabilizácie studničného potrubia vo vrte a prirodzenej filtrácie vody z horninového prostredia.

3 metre bentonit

Vrt bol utesnený granulovým bentonitom v min. dĺžke 3 m pre zamedzenie vtekaniu, kontaminovaniu podzemného zdroja vody pod povrchovými tokmi.

Následne bola studňa vyčistená čerpadlom a čerpacou skúškou sa stanovila výdatnosť studne na 0,7 l/s pri stabilnej hladine podzemnej vody v hĺbke 41 m p.t.

Záver prác

Čerpacia technológia bola montovaná v pivnici jedného záhradného domčeka a odtiaľ bolo potrubie vyvedené k druhej záhrade a ukončené niekoľkými záhradnými ventilmi vo vinici.

Vyjadrenie klienta

“Konečne máme aj so susedmi vlastnú studňu. Teraz sa môžeme naplno venovať našim záhradkám.“