Scroll to top
  • PRACOVNÝ ČAS: 8:00 - 16:30

Voľba vhodného typu tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlá patria dnes k zaujímavej alternatíve, ktorú si môžete zvoliť pre váš dom pri riešení energetickej výhodnosti.

Patria k čoraz viac významnejším zdrojom tepla aj ohrevu teplej úžitkovej vody. Využívajú obnoviteľnú energiu našej zeme, a to prostredníctvom tepla naakumulovaného v našej zemi, spodnej vode alebo vzduchu.

Ich najväčšou prednosťou je fakt, že dokážu vynaliezavo využiť až 70 percent energie z okolia, zvyšných 30 percent spotrebujú na premenu nízkopotenciálneho tepla na teplo priamo využiteľné.

 

Na vybudovanie tepelného čerpadla je potrebný tzv. hlbinný vrt do hĺbky cca 50 – 150 metrov, ktorý sa dá vyvŕtať hoci i na malom pozemku. Viac o tom, ako slúži si môžete prečítať tu: https://www.dobrastudna.sk/tepelnecerpadla/

 

Naša firma, Welldriling s.r.o., sa okrem budovania studní na kľúč zameriava taktiež na realizáciu vrtov a inštaláciu spomenutých tepelných čerpadiel.

Aby sme vám tématiku viac priblížili, spísali sme zoznam druhov tepelných čerpadiel. Voľba konkrétneho čerpadla záleží od charakteru domu, typu podložia a rozlohy pozemku. Naši odborníci vám poradia a navrhnú najvhodnejšiu variantu.

Prvotné investície sú o čosi vyššie, avšak rýchla návratnosť nákladov je zaručená.

 

Aké druhy tepelných čerpadiel poznáme?

 

Podľa základných typov v závislosti od zdroja tepla ich rozdeľujeme na:

  1. Tepelné čerpadlo vzduch – voda: energia sa odoberá zo vzduchu, získané teplo sa využíva na ohrej vody. Jeho inštalácia je jednoduchá, pretože nevyžaduje kolektory ani vŕtanie studní
  2. Tepelné čerpadlo voda – voda: vyžaduje 2 studne, pričom odoberá teplo z podzemnej vody. Z prvej, čerpacej (prítokovej) studne sa získava voda a po jej ochladení sa vracia do tzv. vsakovacej studne. Je možné ho využívať počas celého roka, avšak vyžaduje vhodné podložie a dostatočný, kvalitný zdroj podzemnej vody a vhodné vsakovacie pomery.
  3. Tepelné čerpadlo zem – voda: zdrojom tepla je povrchová vrstva pôdy. Prenos tepla zo zeme sa uskutočňuje prostredníctvom zemných kolektorov alebo hĺbkových vrtov, ktoré rozvádza teplo do vykurovacieho systému. Vyžaduje väčší pozemok a vyššie počiatočné náklady. Slúži počas celého roka a jeho údržba je minimálna.
  4. Tepelné čerpadlo vzduch – vzduch : odoberá energiu z okolitého prostredia – vzduchu, premení ho na vyššiu teplotu a následne sa ohriaty vzduch ventilátormi alebo vzduchotesnými rozvodmi distribuuje do prostredia. Tento typ neslúži na ohrej vody.

 

  1. čerpadlo odoberajúce teplo z podzemnej vody

    čerpadlo odoberajúce teplo z podzemnej vody

Napíšte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *