Scroll to top
  • PRACOVNÝ ČAS: 8:00 - 16:30

Je vaša studňa dostatočne bezpečná?

Aby sa zaistil správny prietok vody v studni a tým aj kvalita a bezpečnosť čistej vody, vyžaduje sa jej pravidelné udržiavanie.

 Z týchto dôvodov je dôležité vodu monitorovať a vykonávať kontroly aspoň raz za rok. Vyhnete sa tak kontaminácii vody alebo iným známkam poškodenia studne.

Každá studňa postupne starne, mení sa aj rýchlosť pretekania vody cez pumpu a následne sa znižuje kvalita studne.

Môže sa vyskytnúť viacero prípadov, ktoré ovplyvňujú jej kvalitu.

Častým problémom býva bio-znečistenie z dôvodu premnoženia baktérií. Zvyčajne je to známa baktéria E.Coli.

Zmena pH, farby vody alebo vône, zníženie hladiny a úplná strata vody zo studne patria jednoznačne k znepokojujúcim stavom studne. Preto sa pri kontrolách vyžadujú laboratórne testy a na základe týchto znakov sa určuje znečistenie vody.

Nemenej známym problémom je inkrustácia z usadených minerálovvýskyt ťažkých kovov, dusičnanov. Upchatie hydrologického kolektora vďaka sedimentom piesku, štrku alebo skaly, cez ktorý je voda zo studne pumpovaná. Objaviť sa môže aj korózia pumpy alebo jej poškodenie.

Kontroly sú odporúčané po konci zimy, v období jari, kedy roztopenie ľadu, a taktiež stekajúca dažďová voda môžu zapríčiniť mikrobiologické znečistenie. S požiadavkou na zistenie kvality pitnej vody je možné obrátiť sa na nás, Dobrú studňu. Laboratórne testy vykonáva taktiež akékoľvek, na túto činnosť akreditované laboratórium.

Podľa legislatívy, ak má občan na záhrade vlastnú studňu, za jej kvalitu si zodpovedá sám. Preto by si mal jej majiteľ z vlastného záujmu kontrolovať svoj vodný zdroj.

contaminated-well2

Napíšte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *