Scroll to top
  • PRACOVNÝ ČAS: 8:00 - 16:30

Sprístupni novela zákona obchody s vodou?

Chystá sa nová Novela zákona o vodách, ktorá spustila obrovskú vlnu kritiky a pripomienok, či už zo strany odborníkov ako aj aktivistov, či občanov. Ľudia sa obávajú veľkému kupcovaniu s vodou zo stany špekulantov, ktorí sa obohatia na úkor našej krajiny, pričom ani my sami v dnešnej dobe nevieme predpokladať, aké  z toho môžu byť vážne dôsledky a či aktuálny zisk z vody nespôsobí katastrofu v budúcnosti.

Avšak Minister životného prostredia Peter Žiga má na novelu o vodách iný názor, chce zachrániť pitnú vodu Slovenska tak, že do novely zákona o vodách zaradil ustanovenie o podmienkach jej predaja do zahraničia. Ďalej tvrdí, že ak by v budúcnosti prišlo k nedostatku vody, bude môcť vláda pozastaviť, či obmedziť vývoz vody.

O tom, ktoré spoločnosti a v akom množstve budú môcť obchodovať s pitnou vodou, by mala po novom rozhodnúť vláda. Ochranári sa obávajú, že na základe tohto zákona sa pitná voda stane novým vývozným artiklom.

Podnikatelia budú môcť po novom vodu vyvážať v prípade, ak o tom oboznámia ministerstvo, uvedú, aké množstvo vody chcú speňažiť, a doložia správu o zásobách podzemnej vody, ktorá po vývoze v lokalite zostane. Ak tieto podmienky splnia, vláda im môže povoliť vývoz najviac na päť rokov.

O povolenie na vývoz bude môcť požiadať v prípade splnenia podmienok akýkoľvek podnikateľ či fyzická osoba. Chopiť sa nového biznisu s vodou by však bolo najjednoduchšie pre vodárenské spoločnosti, ktoré dnes zásobujú domácnosti.

Problémom však ostáva, že nie sú dostatočné informácie o disponibilnom množstve vody , neustále sa meniace klimatické zmeny znižujú využiteľné množstvo vôd ako aj neustále znižujúca sa kvalita podzemných vôd Žitného ostrova.

Ak sa novela zákona schváli, do platnosti by mala platiť od 1. októbra tohto roku.

Obavy sú teda podľa ministerstva zbytočné, novela musí aj tak najprv prejsť parlamentom. No už teraz je jasné, že sa stretne s veľkým odporom verejnosti.

Niektoré podmienky pre vydanie povolenia na vývoz vody

  • uviesť podnikateľský zámer a údaje o množstve odoberanej podzemnej vody
  • uviesť miesto a spôsob prepravy vody
  • doložiť vlastníctvo alebo iné majetkové právo k pozemku, na ktorom sa nachádza miesto odberu vody, z ktorého ju bude prepravovať
  • preukázať zabezpečenia súčasnej a výhľadovej potreby vody na území SR využiteľnými zdrojmi podzemnej vody
  • zabezpečiť potreby regiónu vo vzťahu k dotknutému vodnému útvaru v dlhodobom časovom horizonte a zohľadniť požiadavky demografického a ekonomického rozvoja daného regiónu na základe vodnej bilancie

Ústava Slovenskej republiky garantuje: „Voda je spoločným vlastníctvom občanov“

Vyhlásenie OSN deklaruje: „Prístup k vode je ľudské právo“

 Rámcová smernica EÚ o vode prehlasuje: „Voda nie je komerčný výrobok ako iné výrobky, ale skôr dedičstvo, ktoré treba chrániť, brániť a nakladať s ním ako takým“

zdroj: http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/320178-ochranari-sa-obavaju-obchodu-s-vodou/

Napíšte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *