Scroll to top
  • PRACOVNÝ ČAS: 8:00 - 16:30

Vyberte si typ studne podľa individuálnych potrieb

Voda ako základný a dôležitý prvok ľudskej existencie a každodenného života. Pitná voda tvorí len zhruba 2 percentá všetkej vody na našej planéte. Je vzácna a zraniteľná, preto je nevyhnutné dbať na jej ochranu.

Aby ste sa stali nezávislými od vodární a verejných zariadení, existuje možnosť využiť dostupnosť podzemnej vody na vašom pozemku.

Riešením je vlastná studňa.

Vybudujte si studňu na kľúč s našou pomocou. Jednoducho, bezstarostne a na základe vami určených požiadaviek.

Studne sa budujú od stredoveku. Dnešná moderná doba sa posúva vpred a je hnaná neustálymi novými inováciami. Voda je čoraz zriedkavejšia. Práve preto nové technológie ponúkajú viaceré riešenia, ako budovať studne do väčších hĺbok i s väčšou kapacitou.

 

Aké druhy studní ponúka trh?

 

  1. Kopané studne

Kopané studne sú vhodné pre oblasti, ktoré nevyžadujú prílišné a pravidelné zásobovanie vodou. Kopú sa do hĺbky približne 4 až 6 metrov. Dokážu získať vodu aj z menej priepustných materiálov, ako je íl či jemný piesok. Nevýhodou je, že sú plytké a vyžadujú si prekrytie betónovým poklopom, aby neboli vystavené znečisteniu. V prípade sucha majú väčšiu náchylnosť k vyschnutiu.

 

  1. Narážané studne

Patria k jednoduchším typom studní na získavanie podzemnej vody, vhodné pre rodinné domy aj záhrady.

Sú budované do štrkopieskového podložia narážaním oceľových rúr, zakončených hrotom. Tieto studne sa viažu len na určité geologické podmienky. Majú obmedzenú výdatnosť a pri ich budovaní sa musia najskôr odpieskovať. Výhodou je ich nízka cena pri budovaní, nižšie náklady na čerpadlá a možnosť čerpať vodu ručnou pumpou.

 

  1. Vŕtané studne

Najrozšírenejší i najideálnejší typ studne, ktorý sa dá zaobstarať. Naša spoločnosť sa zameriava na budovanie tohto typu studní a je expertom v tejto kategórii.

Aby bolo možné čerpať vodu z väčších hĺbok, vykonáva sa priamy vrt do akéhokoľvek geologického materiálu, na základe druhu podložia sa určuje jeho dĺžka a typ. Následne sa studňa musí odkaliť a odpieskovať a nainštaluje sa čerpadlo. Vstupné investície sú drahšie a niekedy prichádza k poškodeniu okolitého terénu. Avšak, mnohé výhody ako je čerpanie väčšieho množstva kvalitnej vody aj vo veľkých hĺbkach a čerpanie vody pomocou použitia ponorného čerpadla, radia tento typ studne k ideálnym typov pre zabezpečenie vody vo vašej domácnosti.

Kontaktujte nás o bližšie rady, odborné poradenstvo a realizáciu konštrukcií.

Vŕtaná studňa

Vŕtaná studňa

 

1 comment

  1. […] Aby sme zistili geologické podložie, vykonávame zimné obhliadky, a na základe vašich požiadaviek, spolu s naším dohľadom odsúhlasili, kedy sa s realizačnými prácami vŕtania studne môže začať. Viac o tom, aké typy studní existujú, sa dočítate v jednom našich blogov. […]

Napíšte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *